Tìm
English
Thứ tư, 18/07/2018 - 9:30

TB Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2018, diện xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT
Học viện Tài chính thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2018 (diện xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT) như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp

 

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

Thứ tự UT

Điểm tiêu chí phụ môn Toán

Thứ tự nguyện vọng

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

D01

6.2

25.13

8.67

1

2

7310101

Kinh tế

A01, D01

7.0

26.97

9.07

1

3

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01

6.1

25.77

8.90

1

4

7340201

Tài chính ngân hàng

A00, A01

7.0

25.70

8.53

1

5

7340201D

Tài chính ngân hàng

D01

7.0

25.47

8.50

1

6

7340301

Kế toán

A00, A01

7.0

29.37

9.73

1

7

7340301D

Kế toán

D01

7.0

27.13

9.23

1

8

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01, D01

7.0

26.83

9.23

2

Ghi chú:

Điểm trúng tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2  + Điểm môn 3 + ưu tiên đối tượng trong tuyển sinh (nếu có)

 - Điểm môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 12 Môn 1)/3;

 - Điểm môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 12 Môn 2)/3;

- Điểm môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 12 Môn 3)/3.

Ban QLĐT
Số lần đọc: 24991

Danh sách liên kết