Tìm
English
Thứ hai, 10/05/2021 - 8:55

Công văn Về việc thay đổi nơi đăng ký bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Số: 497/CV-HVTC ngày 10 tháng 5 năm 2021

Căn cứ văn bản số 214/VPHĐBCQG-TT ngày 08/05/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, Học viện Tài chính thông báo các nội dung cụ thể như sau:

1. Học viện đã tiến hành xác nhận lại nguyện vọng nơi đăng ký bầu cử của sinh viên, kết quả cụ thể được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Học viện.

Đối với cử tri - sinh viên xác nhận sẽ bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì Tổ bầu cử phát thẻ cử tri để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Đối với cử tri - sinh viên đề nghị được bỏ phiếu ở nơi khác thì Tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cử tri thực hiện theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Đối với cử tri đã được phát Thẻ cử tri

Nếu cử tri sau khi nhận Thẻ lại di chuyển đến nơi ở khác và vì lý do dịch bệnh không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã có tên trong danh sách cử tri thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu (chậm nhất trước 7h00 ngày 22/05/2021), cử tri mang Thẻ cử tri đã được phát đến UBND cấp xã nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu để đề nghị được bổ sung vào danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử tại nơi mới.

3. Đối với cử tri đã có tên trong danh sách cử tri nhưng chưa nhận được Thẻ cử tri mà nay lại có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu tại địa phương khác nhưng do điều kiện phòng, chống dịch bệnh không thể quay về nơi đã ghi tên trong danh sách cử tri để xin cấp Giấy chứng nhận để tham gia bỏ phiếu ở nơi khác thì có thể đến UBND cấp xã nơi mình có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu để đề nghị được bổ sung vào danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử.

4. Yêu cầu

- Đối với sinh viên có nguyện vọng thay đổi nơi bỏ phiếu (thuộc diện mục 2. và mục 3.), sinh viên cần chủ động liên hệ (qua điện thoại) với Tổ bầu cử (hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố) nơi đã có tên trong danh sách cử tri để thông báo nguyện vọng.

- Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là quyền lợi nhưng gắn với ý thức chính trị, Học viện thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và sinh viên Học viện được biết. Học viện kêu gọi toàn thể cử tri là cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và sinh viên Học viện tích cực hưởng ứng và tham gia Ngày bầu cử 23/05/2021.

- Các Khoa quản lý sinh viên chủ động thông báo và tuyên truyền để toàn thể cử tri - sinh viên hiểu quyền lợi, trách nhiệm đối với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn sinh viên có nguyện vọng thay đổi nơi bầu cử thực hiện theo mục 2.hoặc 3. Sau ngày bầu cử (23/05/2021), Ban CTCT&SV phối hợp với các Khoa QLSV thu thập thông tin về sinh viên tham gia bầu cử (căn cứ Thẻ cử tri được đóng dấu “ĐÃ BỎ PHIẾU”)  để có căn cứ đánh giá phù hợp trong kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Tải Hướng dẫn thay đổi nơi bầu cử

Danh sách Sinh viên CQ55 cập nhật nơi đăng ký bầu cử

Danh sách Sinh viên CQ56 cập nhật nơi đăng ký bầu cử

Danh sách Sinh viên CQ57 cập nhật nơi đăng ký bầu cử

Danh sách Sinh viên CQ58 cập nhật nơi đăng ký bầu cử

Ban CTCT&SV
Số lần đọc:736
trang 1/55

Danh sách liên kết