Tìm
English
Thứ năm, 28/04/2022 - 10:36

Thông báo V/v Đăng ký xét chức danh GS,PGS năm 2022
Số: 18/HVTC-QLKH ngày 26 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Căn cứ công văn số 65/HĐGSNN ngày 08 tháng 4 năm 2022 về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà Nước;

Nay, Học viện Tài chính đề nghị lãnh đạo các đơn vị:

- Thông báo đến toàn thể các cán bộ, viên chức, giáo viên trong đơn vị có đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu  đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2022 đăng ký với gửi về Ban Quản lý Khoa học;

- Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 6 tháng 5 năm 2022

Mọi thông tin xin liên hệ với: Đ/c Nguyễn Thị Thúy Nga - Ban QL Khoa học, phòng 317 (Nhà hiệu bộ); ĐT: 0869987986.

Tải Toàn bộ thông tin 

Ban Quản lý khoa học
Số lần đọc: 5182

Danh sách liên kết