Tìm
English
Thứ sáu, 02/07/2021 - 9:12

Thông báo lịch học khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Kho bạc năm 2021
Học viện Tài chính thông báo lịch học khóa bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Kho Bạc, hình thức học trực tuyến. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Những người đăng ký tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Kho Bạc Nhà nước năm 2021 trên toàn quốc.

- Những đối tượng quan tâm khác.

2. Nội dung và lịch học:

Học phần

Nội dung chuyên đề

Lịch học

Phí tập huấn

Kiến thức chung

 

-  Luật cán bộ công chức, Luật viên chức, chế độ công vụ và cán bộ công chức

-  Quản lý nhà nước về kinh tế - tài chính

- Pháp luật quản lý nhà nước về kinh tế;

- Quản lý NN về tài chính;

- Quản lý NN về kế toán;

- Quản lý Tài chính trong cơ quan HCSN

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của KBNN

 

 

 

 

 

 

17 và 18/7

 

 

1.400.000đ

Kiến thức nghiệp vụ

Kiến thức nghiệp vụ về Kho bạc nhà nước

  • Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn;
  • Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn;
  • Chế độ kế toán NSNN và nghiệp vụ KBNN;
  • Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn

24,25 và 31/7

 

2.100.000đ

Tiếng Anh

 

 

01/8

 

700.000đ

 

Tổng

6 ngày

4.200.000đ

3. Thời gian: Học vào các ngày thứ 7chủ nhật hàng tuần, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30.

4. Hình thức học: Học online.

5. Phí tập huấn:

- Phí tập huấn toàn khoá: 3.800.000 đ/ học viên

- Học viên có thể đăng ký theo từng chuyên đề với mức phí như bảng trên.

Lưu ý: Học viên nộp phí tập huấn trước ngày 05/7 đối với phần kiến thức chung, trước ngày 10/7 với phần kiến thức nghiệp vụ. Phí tập huấn đã nộp không được hoàn trả.

6. Phương thức đăng ký:

Học viên đăng ký các thông tin: Họ tên + Chuyên đề đăng ký qua số điện thoại:

Ms. Dương 0914 924 962 - Ms. Hải 0982 68 97 99

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn kế toán – Học viện Tài chính:

Phòng 101A, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn kế toán
Số lần đọc: 8291

Danh sách liên kết