Tìm
English
Thứ hai, 07/11/2022 - 10:18

Thông báo V/v đăng ký khóa học “Kỹ năng mềm toàn diện”
Số: 09/TB-TTĐMST&HTKN ngày 03 tháng 11 năm 2022

1. Mục tiêu khóa học:

Rèn luyện cho người học các kỹ năng thể hiện giá trị bản thân, cùng những trải nghiệm thực tế môi trường làm việc trong Doanh nghiệp và khả năng thích nghi, ứng phó với mọi tình huống xảy ra trong môi trường công việc của thời kỳ cách mạng 4.0.

Tích hợp hệ thống các kỹ năng sống và làm việc nhằm định hướng tốt nhất cách xây dựng các giá trị cốt lõi, rèn luyện kiến tạo các kỹ năng tương tác xã hội và làm việc hiệu quả thành công.

Góp phần hoàn thiện nhân cách và phát triển toàn diện cả về thể lực, trí lực và tâm lực cho người học nhằm hoàn thiện phát triển trở thành những công dân toàn cầu năng động, sáng tạo, giàu tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương đất nước và sẵn sàng lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo cống hiến cho gia đình và xã hội.

2. Đối tượng học:

- Khóa học 01: dành cho sinh viên năm 1,2

- Khóa học 02: dành cho sinh viên năm 3,4

3. Tóm tắt nội dung khóa học:

Khóa học được xây dựng từ bộ tài liệu “Kỹ năng toàn diện – Nền tảng cốt lõi để khởi nghiệp thành công” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt triển khai tại các cơ sở đào tạo.

Khóa học bao gồm 05 nhóm kỹ năng cần thiết và quan trọng đối với người học. Mỗi nhóm kỹ năng này bao gồm các kỹ năng hoặc chủ đề nhỏ khác, được xây dựng theo nguyên tắc từ nội dung đơn giản đến nâng cao và chuyên sâu và mang tính thực tiễn (Tổng thể học phần bao gồm 5 nhóm kỹ năng lớn với 7 chủ đề nhỏ, tương đương với 7 buổi học).

Nội dung cụ thể như sau:

Khóa học 01:

Dành cho sinh viên năm 1,2

Khóa học 02:

Dành cho sinh viên năm 3,4

Nội dung 1: Kỹ năng nhận thức năng lực bản thân

Chủ đề: Định vị bản thân và xác định lộ trình phát triển sự nghiệp

Nội dung 1: Kỹ năng nhận thức năng lực bản thân

Chủ đề: Định vị bản thân và xác định lộ trình phát triển sự nghiệp

Nội dung 2: Kỹ năng làm chủ làm xúc

Chủ đề 1: Tâm thái Biết ơn, Tâm thái học tập

Nội dung 2: Kỹ năng lãnh đạo

Chủ đề: Kỹ năng lãnh đạo

 

Nội dung 3: Kỹ năng làm chủ làm xúc

Chủ đề 2: Kỹ năng làm chủ cảm xúc

Nội dung 3: Kỹ năng làm chủ làm xúc

Chủ đề: Kỹ năng làm chủ cảm xúc

Nội dung 4: Kỹ năng tương tác xã hội

Chủ đề: Thuyết trình và ngôn ngữ ảnh hưởng

Nội dung 4: Kỹ năng tương tác xã hội

Chủ đề: Kỹ năng thuyết trình phản biện

Nội dung 5: Kỹ năng làm việc

Chủ đề: Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai hiệu quả công việc

Nội dung 5: Kỹ năng làm việc

Chủ đề: Kỹ năng viết CV và Đàm phán lương với nhà tuyển dụng

Nội dung 6: Kỹ năng Khởi nghiệp

Chủ đề: Tài chính cá nhân và Khởi nghiệp thành công trong thực tiễn

Nội dung 6: Kỹ năng Khởi nghiệp

Chủ đề: Tài chính cá nhân và Khởi nghiệp thành công trong thực tiễn

Nội dung 7: Học tập, trải nghiệm thực tế

Nội dung 7: Học tập, trải nghiệm thực tế

Chi tiết tại: https://drive.google.com/file/d/1wnvDiMd7z95XWJYhypNjm4MNUBzmkQIT/view?usp=sharing

Chi tiết tại:

https://drive.google.com/file/d/1ua-E4Xb6K4MCsLGWr5oo4_kxGWTaQi--/view?usp=sharing

4. Lịch học dự kiến:

- Thứ 2, Thứ 5: 14h00 - 17h00

- Dự kiến khai giảng vào Thứ 5 ngày 10/11/2022

- Hạn đăng ký: 9/11/2022

- Mẫu đơn đăng ký:

https://docs.google.com/document/d/1LsgewDmU_rD20jyz1CmArQxOw-uWqpc7/edit?usp=sharing&ouid=111408641031636662510&rtpof=true&sd=true

5. Kinh phí: 1.274.000đ/ /01 học viên/khóa học (Đã bao gồm 30% học phí Học viện Tài chính hỗ trợ cho học viên).

6. Hình thức học: Trực tiếp tại Học viện Tài chính

7. Địa điểm đăng ký và nộp học phí

- Đăng ký trực tiếp tại: Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp

Tại Phòng 104 – Nhà Hiệu Bộ - Học viện Tài chính

- Link đăng ký online: http://ldp.to/khoahockynangmem

- Nộp học phí qua STK: 19033756365017 (Tên Chủ TK: Trần Thị Toàn - Tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank)

   Nội dung chuyển khoản: Họ tên/Số điện thoại/Lớp kỹ năng mềm

- Fanpage:  https://www.facebook.com/AOF.ASIC 

Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp
Số lần đọc: 9702

Danh sách liên kết