Tìm
English
Thứ ba, 22/06/2021 - 9:42

TB: v/v Lịch thi lại các học phần Giáo dục quốc phòng học kỳ II năm học 2020-2021 hệ Đại học chính quy
Số: 66/TB-QLĐT ngày 21 tháng 5 năm 2021

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 1463/TB-HVTC ngày 25/12/2020 của Giám đốc Học viện về Lịch học và thi kết thúc học phần các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù;

Căn cứ Thông báo số 170/TB-HVTC ngày 02/03/2021 của Giám đốc Học viện về Lịch thi, hình thức thi và hình thức tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2020-2021 (Giai đoạn 1);

Căn cứ Thông báo số 318/TB-HVTC ngày 31/03/2021 của Giám đốc Học viện v/v Lịch học và thi kết thúc học phần các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 396/TB-HVTC ngày 16/04/2021 của Giám đốc Học viện v/v Lịch học, lịch thi môn học Giáo dục quốc phòng 3 (bổ sung) và điều chỉnh lịch học, lịch thi lớp học lại, học CTĐ, học bù đợt 2 học kỳ II năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thông báo số 599/TB-HVTC ngày 28/05/2021 của Giám đốc Học viện về Lịch và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 2 học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch đào tạo, giảng dạy của Bộ môn Giáo dục quốc phòng tại Học viện Tài chính,

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi lại các học phần Giáo dục quốc phòng học kỳ II năm học 2020 - 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức và hình thức thi lại:

- Thời gian thi: 7h30’ ngày 27/06/2021.

- Hình thức thi: Tiểu luận (giao đề thi trực tuyến qua phần mềm Zoom.)

- Hình thức nộp bài: Sinh viên nộp bài qua Email của Bộ môn Giáo dục quốc phòng (các bước thực hiện sẽ được Bộ môn GDQP hướng dẫn trong thời gian tổ chức thi)

2. Đối tượng dự thi và thủ tục đăng ký thi lại:

2.1. Đối với sinh viên học chính khóa trong HK 2 năm học 2020-2021 (cụ thể các Khóa/CN sau: CQ56/09CLC, 11CLC, 21CLC, 22CLC; CQ57/01, 02, 03, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 41, 51):

- Sinh viên không phải đăng ký thi.

- Sinh viên nộp lệ phí thi cho Văn phòng khoa quản lý sinh viên.

2.2. Đối với sinh viên các khóa cũ còn thời gian đào tạo tại Học viện; Sinh viên các lớp học lại, cải thiện, học bù, học ghép lớp chính khóa còn quyền thi các học phần Giáo dục quốc phòng ở các học kỳ trước:

- Sinh viên phải đăng ký thi: thời gian đăng ký từ 22/6-23/06/2021

- Cách thức đăng ký: Sinh viên thực hiện đăng ký qua Email theo các bước sau:

+ Bước 1. Soạn Email với tiêu đề: Họ và tên_Khóa lớp_SĐT liên hệ_HP đăng ký dự thi.

Ví dụ: Nguyễn Văn A_CQ57/21.05_09xxxxxxx_GDQP 1

+ Bước 2: Gửi Email tới địa chỉ của chuyên viên quản lý các Khóa liên quan:

* Khóa CQ51 và CQ55: thanh0877@gmai.com

(Đ/c Thanh - SĐT: 0983.230.579)

* Khóa CQ52 CQ56: thanhgiang@hvtc.edu.vn

(Đ/c Giang - SĐT: 0986.119.361)

* Khóa CQ53 và CQ57: quynhlequynh19@gmail.com

(Đ/c Quỳnh - SĐT: 0979.435.330)

* Khóa CQ54: nguyenthihue@hvtc.edu.vn

(Đ/c Huệ - SĐT 0906.009.596)

- Sinh viên nộp lệ phí thi cho Văn phòng khoa quản lý sinh viên.

3. Hội trường thi lại:

Hội trường thi lại (Hội trường thi trực tuyến) do Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng phụ trách sắp xếp và công bố. Sinh viên chủ động theo dõi hội trường thi trên Website Học viện tại địa chỉ: hvtc.edu.vn trước ngày thi.

Ghi chú: - Lệ phí thi lại được thu theo quy chế hiện hành.

             - Đây là đợt tổ chức thi cuối cùng dành cho sinh viên Hệ ĐHCQ còn quyền thi các học phần Giáo dục quốc phòng tại Học viện Tài chính. Sinh viên không hoàn thành Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng sẽ phải tham gia đào tạo tại Trung tâm GDQP và An ninh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2271
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết