Tìm
English
Thứ hai, 08/08/2022 - 18:47

TB: v/v Điều chỉnh Lịch thi lại học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các hệ đào tạo
Số: 81/TB-QLĐT ngày 08 tháng 08 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 747/TB-HVTC ngày 19/07/2022 của Giám đốc Học viện về Lịch thi lại học kỳ II năm học 2021-2022,

Ban QLĐT thông báo điều chỉnh Lịch thi lại học kỳ II năm học 2021-2022:

Lịch đã lưu hành

Lịch điều chỉnh

Tên HP

Số TC

Khóa/lớp điều chỉnh

Hình thức thi

TG làm bài

Ngày

Giờ

Ngày

Giờ

22/08

18h00

12/08

18h00

Phân tích TCDN

03

CQ57.08; 09; 09CLC; 19; 21; 21CLC; 31; 32

BC.20.21.03

LC.23.21.05

Song Ngành 56

Viết

90’

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4517

Danh sách liên kết