Tìm
English
Thứ ba, 31/08/2021 - 12:43

TB: v/v Điều chỉnh lịch thi lại học phần Tin học đại cương đối với CQ58 học kỳ II, năm học 2020-2021
Số 102/TB-QLĐT, ngày 31/8/2021

   Căn cứ Thông báo số 74/TB-QLĐT ngày 22/07/2021 của Trưởng ban Quản lý đào tạo về Lịch thi lại học kỳ II, năm học 2020-2021 đối với các hệ đào tạo;
    Căn cứ đề nghị của Bộ môn Tin học cơ sở;
    Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19,
    Ban QLĐT thông báo điều chỉnh lịch thi lại học phần Tin học đại cương đối với CQ58 học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau:

Ghi chú: Đối với các lớp chương trình Chất lượng cao; các lớp Học lại, học cải thiện, học bù; sinh viên thi trái tuyến vẫn thi theo lịch đã thông báo (thông báo số 74/TB-QLĐT ngày 22/7/2021).

 

 

Số lần đọc: 662

Danh sách liên kết