Tìm
English
Thứ tư, 06/05/2020 - 14:46

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020 - 2021

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn I (ngày vào học 03/08/2020) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn II (ngày vào học 12/10/2020) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn III (ngày vào học 30/11/2020) [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 4797

Danh sách liên kết