Tìm
English
Thứ sáu, 31/12/2021 - 14:59

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021 - 2022

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn I (ngày vào học 04/01/2022) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn II (ngày vào học 04/04/2022) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn III (ngày vào học 26/05/2022) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy khóa 58 chương trình chuẩn và khóa 58/09CLC chương trình chất lượng cao học phần/môn học Giáo dục thể chất [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy khóa 59 chương trình chuẩn học phần/môn học Giáo dục thể chất [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy học cùng lúc hai chương trình [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Liên thông đại học [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 30244

Danh sách liên kết