Tìm
English
Thứ sáu, 11/11/2022 - 18:14

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2022 - 2023

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn I (ngày vào học 03/01/2023) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn II (ngày vào học 03/04/2023) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn III (ngày vào học 29/05/2023) [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 61237

Danh sách liên kết