Tìm
English
Thứ bảy, 04/11/2023 - 10:11

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2023 - 2024

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn I (ngày vào học 02/01/2024) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn II (ngày vào học 29/03/2024) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn III (ngày vào học 21/05/2024) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy học phần/môn học Giáo dục thể chất [XEM TẠI ĐÂY]

 

Số lần đọc: 55967

Danh sách liên kết