Tìm
English
Thứ tư, 14/08/2019 - 13:29

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Thị Hương
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Thị Hương về đề tài: "Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Trương Thị Thuỷ

Thành phần theo QĐ 792/QĐ-HVTC ngày 15/07/2019

Thời gian: 15h ngày 26/08/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 10981

Danh sách liên kết