Tìm
English
Thứ sáu, 06/09/2019 - 9:48

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Tô Minh Thu
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Tô Minh Thu về đề tài: "Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Trương Thị Thuỷ

Thành phần theo QĐ 911/QĐ-HVTC ngày 20/08/2019

Thời gian: 15h ngày 23/09/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 2866

Danh sách liên kết