Tìm
English
Thứ tư, 09/10/2019 - 15:56

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Ngô Thị Minh
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Ngô Thị Minh về đề tài: "Giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu miền Bắc”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 972/QĐ-HVTC ngày 03/09/2019

Thời gian: 15h ngày 24/10/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 2961

Danh sách liên kết