Tìm
English
Thứ bảy, 12/10/2019 - 8:30

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Anh Quang
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Anh Quang về đề tài: "Kế toán chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 1078/QĐ-HVTC ngày 25/09/2019

Thời gian: 9h ngày 25/10/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 4181

Danh sách liên kết