Tìm
English
Thứ năm, 14/11/2019 - 15:21

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Thị Mai Anh
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Thị Mai Anh về đề tài: "Chính sách tài chính nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1176/QĐ-HVTC ngày 23/10/2019

Thời gian: 15h ngày 28/11/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 3056

Danh sách liên kết