Tìm
English
Thứ ba, 26/11/2019 - 11:15

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Thị Minh Phượng và NCS Đinh Thị Ngọc Mai
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Thị Minh Phượng và NCS Đinh Thị Ngọc Mai cụ thể lịch như sau:

1. NCS Lê Thị Minh Phượng

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Thị Minh Phượng về đề tài: "Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1179/QĐ-HVTC ngày 23/10/2019

Thời gian: 9h ngày 06/12/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

2. NCS Đinh Thị Ngọc Mai

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đinh Thị Ngọc Mai về đề tài: "Hoàn thiện chính sách thuế gián thu ở Việt Nam”. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1248/QĐ-HVTC ngày 05/11/2019

Thời gian: 15h ngày 11/12/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 3063

Danh sách liên kết