Tìm
English
Thứ hai, 09/12/2019 - 11:23

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Tuấn và NCS Nguyễn Thị Quỳnh Trang
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Tuấn và NCS Nguyễn Thị Quỳnh Trang cụ thể lịch như sau:

1. NCS Nguyễn Thanh Tuấn

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Tuấn về đề tài: "Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1352/QĐ-HVTC ngày 20/11/2019

Thời gian: 15h ngày 22/12/2019.

2. NCS Nguyễn Thị Quỳnh Trang

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Quỳnh Trang về đề tài: "Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các công ty niêm yết thuộc Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam”. Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1335/QĐ-HVTC ngày 15/11/2019

Thời gian: 9h ngày 25/12/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

 

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 4737

Danh sách liên kết