Tìm
English
Thứ tư, 13/05/2020 - 11:22

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Cao Phương Thảo
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Cao Phương Thảo về đề tài: "Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đến thu hút vốn đầu tư trực tiêp nước ngoài tại Việt Nam".

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 300/QĐ-HVTC ngày 17/04/2020

Thời gian: 9h ngày 28/5/2020.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 3227

Danh sách liên kết