Tìm
English
Thứ năm, 18/06/2020 - 11:3

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Nguyễn Anh Tuấn
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Anh Tuấn về đề tài: "Quản lý giá đối với hàng hóa thiết yếu tại Việt Nam - Phân tích qua điện và xăng dầu", Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng;


Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Thản

Thành phần theo QĐ 425/QĐ-HVTC ngày 19/05/2020

Thời gian: 15h ngày 29/06/2020.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 6456

Danh sách liên kết