Tìm
English
Thứ hai, 02/08/2021 - 20:6

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Quốc Anh
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Quốc Anh về đề tài: "An toàn tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết ở Việt Nam".

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 583/QĐ-HVTC ngày 25/06/2021

Thời gian: 15h ngày 12/08/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội (trực tuyến qua zoom ID:910-019-8888)

Kính mời các quý vị có quan tâm tham dự!

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 7950

Danh sách liên kết