Tìm
English
Thứ sáu, 18/03/2022 - 10:18

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Tiến Đạt
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Tiến Đạt về đề tài: "Hoàn thiện thông tin kế toán công bố của các doanh nghiệp niêm yết nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam".

Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 88/QĐ-HVTC ngày 16/02/2022

Thời gian: 15h00 ngày 22/03/2022.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 9653

Danh sách liên kết