Tìm
English
Thứ tư, 06/07/2022 - 15:3

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Khamla Vilakoun
Về đề tài: “Quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh Viêng Chăn nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào”

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng       

Mã số: 9.34.02.01 

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ 

Thành phần theo QDD/QĐ-HVTC ngày 20/6/2022 

Thời gian: 15h00 ngày 20/7/2022 

Địa điểm: Hội trường 208 – 19 ngõ Hàng Cháo, Đống Đa, Hà Nội 

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự./.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 49244

Danh sách liên kết