Tìm
English
Thứ năm, 28/12/2023 - 15:7

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Huệ
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Huệ về đề tài: "Quản lý tài chính tại Kiểm toán Nhà nước Việt Nam", Ngành: Tài chính – Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS, TS. Nguyễn Trọng Cơ 

Thành phần theo QĐ 1849/QĐ-HVTC ngày 24/11/2023 

Thời gian: 15h00 ngày 09/01/2024. 

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội. 

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 18426

Danh sách liên kết