Tìm
English
Thứ năm, 28/03/2024 - 14:12

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thanh Huyền
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Huyền về đề tài: "Huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Nghệ An", Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 152/QĐ-HVTC ngày 20/2/2024

Thời gian: 9h00 ngày 12/4/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 40935

Danh sách liên kết