Tìm
English
Thứ ba, 04/06/2024 - 14:3

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Tiến Kiên
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Tiến Kiên về đề tài: "Xử lý đánh thuế trùng đối với thu nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa tại Việt Nam ", Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 554/QĐ-HVTC ngày 10/05/2024

Thời gian: 9h00 ngày 28/06/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!

Số lần đọc: 3006

Danh sách liên kết