Tìm
English
Thứ ba, 04/06/2024 - 14:4

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Vũ Thị Minh
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Vũ Thị Minh về đề tài: "Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên", Ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS, TS. Nguyễn Mạnh Thiều

Thành phần theo QĐ số 584/QĐ-HVTC ngày 22/05/2024

Thời gian: 9h00 ngày 225/062024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 5164

Danh sách liên kết