Tìm
English
Thứ sáu, 07/06/2024 - 9:24

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền về đề tài: "Hợp tác ngân hàng – Fitech ở Việt Nam", Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 542/QĐ-HVTC ngày 10/5/2024

Thời gian: 15h00 ngày 21/06/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 430

Danh sách liên kết