Tìm
English
Thứ sáu, 07/06/2024 - 9:25

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phan Lê Nga
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phan Lê Nga về đề tài: "Cạnh tranh về thuế của Việt Nam", Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 611/QĐ-HVTC ngày 27/05/2024

Thời gian: 9h00 ngày 02/07/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 147

Danh sách liên kết