Tìm
English
Thứ sáu, 07/06/2024 - 9:26

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phạm Thị Kim Len
Học viện Tài chính tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phạm Thị Kim Len về đề tài: "Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Hải Dương", Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01.

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 613/QĐ-HVTC ngày 27/05/2024

Thời gian: 15h00 ngày 03/07/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 539

Danh sách liên kết