Tìm
English
Thứ sáu, 26/05/2023 - 16:39

Ngân hàng BIDV tuyển dụng
Ngân hàng BIDV, một trong bốn Big4 tại Việt Nam. BIDV đang tìm cộng sự làm việc tại các Chi nhánh của BIDV trên toàn quốc cho các vị trí sau:

            1. Chuyên viên nghiệp vụ tín dụng: 323 người

            2. Chuyên viên nghiệp vụ kế toán: 14 người

            3. Chuyên viên tổ chức nhân sự: 02 người

            4. Nhân viên nghiệp vụ tín dụng: 05 người

            5. Nhân viên nghiệp vụ kế toán: 03 người

Tải toàn bộ Thông báo tuyển dụng

 

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 7111

Danh sách liên kết