Tiếng Việt | English
TB lịch học lớp bồi dưỡng Tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Thuế tại Hà Nội (28/03/2017 | 10:25)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo lịch học lớp bồi dưỡng Tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức Thuế tại Hà Nội như sau:
Xem tiếp
Trung tâm Bồi dưỡng & Tư vấn Tài chính kế toán thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng (10/03/2017 | 12:12)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên- Ba Đình - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
TB tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên (27/02/2017 | 14:20)
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 53E Phan Phù Tiên- Ba Đình - Hà Nội như sau:
Xem tiếp
TB mở lớp Thực hành kê khai và Kế toán thuế (27/02/2017 | 09:57)
NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC HÀNH CỦA CÁC SINH VIÊN TRƯỚC KHI ĐI THỰC TẬP TẠI CÁC ĐƠN VỊ THỰC TẾ, VÀ CÁC SINH VIÊN MUỐN TIẾP CẬN VỚI CÔNG VIỆC THỰC TẾ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
Xem tiếp