Tìm
English
Lịch ngày
LỊCH CÔNG TÁC NGÀY 
Thứ Ba (07/12/2021)
                          In lịch công tác  
Thứ Ba
07/12/2021

Sáng
sự kiện Cả ngày
sự kiện Từ 09h00: Họp Ban Thường vụ Công đoàn Học viện
sự kiện Từ 09h00: Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường HVTC (Trực tiếp kết hợp trực tuyến)
Chiều
sự kiện Từ 14h00: Họp Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán (Trực tiếp kết hợp trực tuyến)

Danh sách liên kết