Tìm
English
Thứ hai, 19/12/2022 - 11:15

Thông báo tuyển sinh bổ sung Khóa 17, chương trình Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh bổ sung chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị khóa XVII, thuộc Dự án liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học, đạt trình độ tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu trình độ chung Châu Âu hoặc tương đương và đáp ứng các yêu cầu tuyển chọn của chương trình liên kết. Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành không thuộc khối kinh tế, quản lý, tài chính… được học bổ sung các môn chuyển đổi.

2. Ngành đào tạo: Thạc sĩ Tài chính, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị.

3. Thời gian đào tạo: 12 tháng (học cuối tuần, ngoài giờ hành chính).

4. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh.

5. Kinh phí đào tạo:

  • Học phí: 159 triệu đồng/ toàn khóa học.
  • Lệ phí (phí ghi danh): Theo quy định của Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp).

6. Bằng cấp:

  • Bằng do Trường Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận và cấp phép theo Quyết định số 615/QĐ-BGDĐT và Quyết định gia hạn cấp phép số 757/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2020.

7. Chỉ tiêu tuyển sinh: 45 học viên/khóa.

8. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và phỏng vấn đầu vào (không thi tuyển).

9. Thời gian tuyển sinh:

  • Nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ 16/12/2022 - 10/02/2022.
  • Thời gian nhập học dự kiến: Tháng 02/2023.
  • Đăng ký tư vấn: https://forms.gle/qRW41vMbmkTys4ix9

10. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng tuyển sinh Dự án:

Dự án liên kết đào tạo Toulon
Số lần đọc: 6896

Danh sách liên kết