Tìm
English
Thông báo tuyển sinh Khóa 17, chương trình Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị (24/10/2022 | 14:27)
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị khóa XVII, thuộc Dự án liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) như sau:
Xem tiếp
Tuyển sinh Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư, khóa 15, liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính với Đại học Greenwich, Vương quốc Anh (27/05/2022 | 08:30)
Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư liên kết với Đại học Greenwich – Vương quốc Anh như sau:
Xem tiếp
Dự án liên kết đào tạo quốc tế giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Toulon (CH Pháp) TB nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập THPT năm 2022 (21/04/2022 | 11:20)
Học viện Tài chính tuyển sinh chương trình Cử nhân Đại học Khóa XIII, Ngành Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài chính và Kế toán – Kiểm soát – Kiểm toán, thuộc Dự án liên kết đào tạo quốc tế giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Toulon (CH Pháp)
Xem tiếp

Danh sách liên kết