Tìm
English
Tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính năm 2022 liên kết giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Toulon (CH Pháp) (09/10/2021 | 09:59)
Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị khóa XVI, thuộc Dự án liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Toulon (Cộng hòa Pháp) như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 02 (14/07/2021 | 15:55)
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”; Quyết định số 399/QĐ-HVTC ngày 04/5/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành “Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính”; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ dự kiến năm 2021. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 02 như sau:
Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 02 năm 2021 (14/07/2021 | 15:50)
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ”; Quyết định số 926/QĐ-HVTC ngày 21/8/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành “Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Tài chính”; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ dự kiến năm 2021. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 02 năm 2021 như sau:
Xem tiếp
Học Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (MSc in Finance and Investment) trong 12 tháng: môi trường chuyên nghiệp, chương trình thích dụng và hiệu quả (22/03/2021 | 17:19)
Với mục tiêu đưa chương trình MSc trở thành lựa chọn tiêu biểu cho các nhà đầu tư, quản lý tương lai, Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) và Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến và cập nhật chương trình MSc phù hợp với xu thế hiện nay: Tận dụng tối đa thời gian 12 tháng để trang bị kiến thức học thuật chuyên sâu, bằng cấp danh tiếng và cung cấp công cụ ứng dụng thực tiễn cho người học.
Xem tiếp
Dự án liên kết đào tạo quốc tế giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Toulon (CH Pháp) tuyển sinh chương trình Cử nhân Đại học Khóa XII (17/03/2021 | 18:27)
Học viện Tài chính tuyển sinh chương trình Cử nhân Đại học Khóa XII Ngành Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài chính và Kế toán – Kiểm soát – Kiểm toán, thuộc Dự án liên kết đào tạo quốc tế giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Toulon (CH Pháp).
Xem tiếp

Danh sách liên kết