Tiếng Việt | English
Thứ tư, 08/03/2017 - 14:5

Học viện Tài chính – Bộ Tài chính thông báo chiêu sinh khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, kiến thức điều hành sàn giao dịch bất động sản
Số: 188 /HVTC-TTBD Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017
 >> Tập hợp nhu cầu học Kế toán trưởng tại Phan Huy Chú tháng 12/2016

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

Học viện Tài chính – Bộ Tài chính thông báo chiêu sinh khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, kiến thức điều hành sàn giao dịch bất động sản, như sau:

  1. Đối tượng:

- Cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động môi giới bất động sản, quản lý, điều hành sản giao dịch bất động sản;

- Các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu kiến thức về BĐS;

- Sinh viên sắp ra trường muốn tìm hiểu về bất động sản để làm việc trong lĩnh vực này.

2. Mục đích của khóa học:

          Khóa học được tổ chức nhằm múc đích bồi dưỡng kiến thức cho học viên về:

- Các kiến thức về quy định của pháp luật trong kinh doanh bất động sản;

- Tìm hiểu về thị trường BĐS, kiến thức về đầu tư kinh doanh BĐS;

- Tổng quan về hoạt động môi giới BĐS, quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS; điều kiện dinh doanh, vai trò, nguyên tắc hoạt động, kinh nghiệm hoạt động, đào đức nghề nghiệp, những yếu tố tác động, ...

3. Nội dung:

          Mỗi khóa học về Môi giới BĐS, quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS bao gồm 3 phần: Phần kiến thức chung và phần kiến thức chuyên ngành theo chương trình khung quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BXD, phần thực hành cuối khóa.

Kết thúc khóa học, học viên có bài thu hoạch và bài kiểm tra đạt yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do Giám đốc Học viện Tài chính cấp (là điều kiện để thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS do Bộ xây dựng cấp).

4. Học phí:                                     

- Khóa học Môi giới Bất động sản: 1.300.000đ/ học viên

- Khóa học Quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS: 1.300.000đ/ học viên

Học cả 2 khóa học, học phí là 2.300.000đ/ học viên (học phí đã bao gồm tài liệu, phí cấp giấy chứng nhận, teabreak giữa giờ, không phát sinh chi phí nào khác).

Lưu ý: Giảm 20% học phí cho sinh viên (mang theo thẻ sinh viên khi đăng ký).

5. Thời gian:

- Khóa học buổi tối (Lớp BĐS 16): Học thứ 2, 4, 6 hàng tuần, dự kiến khai giảng vào thứ 4 ngày 05/4/2017.

- Khóa học cuối tuần (Lớp BĐS 17): Học cả ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, dự kiến khai giảng vào thứ 7 ngày 08/4/2017.

6. Địa điểm:

Các khóa học được tổ chức tại Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Có chỗ để xe ô tô).

Các lớp theo hợp đồng trọn gói (được trao đổi và thỏa thuận bằng văn bản)

7. Giảng viên: Các chuyên gia và giảng viên có trình độ cao, kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong lĩnh vực đào tạo, kinh doanh bất động sản của Học viện Tài chính và các trường Đại học uy tín, các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính.

8. Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán – Học viện Tài chính: Phòng 103, nhà G số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Học viên đăng ký tên và số điện thoại liên hệ bằng 1 trong 2 cách thức sau:

Cách 1: Đăng ký qua địa chỉ email: ttbdtv.hvtc@gmail.com, tiêu đề thư ghi rõ Đăng ký Khóa học Môi giới BĐS / Quản lý sàn giao dịch BĐS.

Cách 2: Qua điện thoại:

Ms. Dương 0914 924 962  -   Ms. Hải 0982 689 799 hoặc VP Trung tâm (04) 39334953.

TT BD&TV TCKT
Số lần đọc: 853