Tìm
English
Thứ hai, 10/07/2023 - 17:16

TB: v/v Lịch thi lại học kỳ II năm học 2022 - 2023 đối với các hệ đào tạo
Số: 78/TB-QLĐT ngày 10 tháng 07 năm 2023

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2022-2023;

Căn cứ Thông báo số 222/TB-HVTC ngày 06/03/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về Lịch thi và hình thức thi kết thúc HP/MH Giai đoạn 1 Học kỳ I năm học 2022-2023;

Căn cứ Thông báo số 570/TB-HVTC ngày 25/05/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về Lịch thi và hình thức thi kết thúc HP/MH Giai đoạn 2 Học kỳ I năm học 2022-2023;

Căn cứ lịch học lại, học cải thiện học bù,

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi lại học kỳ II năm học 2022-2023 đối với các hệ đào tạo như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức thi:

- Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 28/07/2023 - 09/08/2023.

Lịch thi theo Ngày [XEM TẠI ĐÂY]

Lịch thi theo Lớp [XEM TẠI ĐÂY]

Lịch thi theo Bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

-  Địa điểm tổ chức thi: Học viện Tài chính, Số 58 Phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Sinh viên Lào (thi lần 3 - Khóa CQ58 trở về trước và thi lần 2 - đối với Khóa CQ59, CQ60) và sinh viên các hệ đào tạo trùng lịch thi được tổ chức vào ngày 19/08/2023 - 20/08/2023.

2. Hội trường thi lại:

Hội trường thi lại do Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng phụ trách sắp xếp và công bố, sinh viên chủ động theo dõi trên Website Học viện tại địa chỉ: https://hvtc.edu.vn hoặc https://khaothi.edu.vn trước ngày thi.

3. Đối tượng dự thi:

Sinh viên các khóa còn quyền thi các môn có trong lịch thi.

4. Hình thức đăng ký:

- Đối với sinh viên ĐHCQ Khóa CQ58 trong học kỳ II năm học 2022-2023 (theo lớp tín chỉ): Sinh viên không phải đăng ký thi. 

- Đối với sinh viên Lào; sinh viên học lại, cải thiện, học bù, học ghép; sinh viên còn quyền thi các học phần/môn học ở các học kỳ trước (được gọi chung là thi trái tuyến): Sinh viên phải đăng ký thi với các thông tin cụ thể sau:

+ Thời gian đăng ký trước ngày thi 05 ngày (không tính Thứ Bẩy, Chủ Nhật và các ngày lễ).

+ Hình thức đăng ký: đăng ký trực tiếp tại Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng.

(i) Hệ ĐHCQ Khóa CQ53, CQ54, CQ57, CQ58: Phòng 102

(ii) Hệ ĐHCQ Khóa CQ55, CQ59: Phòng 109

(iii) Hệ ĐHCQ Khóa CQ56, CQ60; Hệ LTĐH và ĐHVB2 CQ: Phòng 103

Lưu ý: Sinh viên chỉ được đăng ký các môn có trong lịch thi của thông báo này. Sinh viên chủ động theo dõi lịch hội trường thi trên website Học viện (Hội trường trên lịch thi ghi rõ ký hiệu: TT - trái tuyến).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan liên hệ Ban Quản lý đào tạo, Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng để phối hợp và giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 27812
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết