Tìm
English
Thứ hai, 01/07/2024 - 10:50

Lịch Hội trường thi các học phần/môn học đối với sinh viên các hệ còn quyền thi theo quy định năm học 2023-2024
Theo Thông báo số 93/TB-QLĐT ngày 12/6/2024 của Ban Quản lý đào tạo:
Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 6121

Danh sách liên kết