Tìm
English
Thứ hai, 30/09/2019 - 13:26

Thông báo Về việc cấp Học bổng KKHT và TCXH cho sinh viên hệ Đại học chính quy HK1 năm học 2019 - 2020

Sau khi hoàn thành công tác xét cấp Học bổng Khuyễn khích học tập (KKHT) và Trợ cấp xã hội (TCXH) cho sinh viên học kỳ I năm học 2019 - 2020, Học viện công bố danh sách sinh viên được cấp Học bổng KKHT và TCXH cho sinh viên hệ Đại học chính quy học kỳ I năm học 2019 - 2020 (Xem tại file đính kèm).

Học bổng KKHT và TCXH sẽ được chuyển khoản đến tài khoản của sinh viên. 

Ban Công tác Chính trị và Sinh viên trân trọng thông báo./.

Tải file Điểm TBCHT được học bổng KKHT

Ban Công tác Chính trị và Sinh viên
Số lần đọc: 2895

Danh sách liên kết