Tìm
English
Thứ ba, 04/05/2021 - 19:25

Chi bộ Ban CTCT&SV đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
(HVTC) – Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 238/QĐ-HVTC ngày 24/3/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính, Chi bộ Ban CTCT&SV đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể đảng viên chi bộ hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên

 Chi bộ Ban CTCT&SV với những đảng viên trẻ, đầy nhiệt huyết

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ ban CTCT &SV nói riêng, các chi bộ và tổ chức Đảng nói chung, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngưng hoạt động. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Trong sinh hoạt chi bộ, công tác tuyên truyền đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây là một trong ba bộ phận cấu thành công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Đường lối, các quan điểm, tư tưởng của Đảng đến với đảng viên, quần chúng ưu tú để tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng. Thông qua công tác này, góp phần uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với những quan điểm, hành động sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng con người mới, cuộc sống mới.

Nhận thức đúng đắn, sâu sắc vai trò của sinh hoạt chi bộ cũng như công tác tuyên truyền, Chi ủy chi bộ Ban CTCT&SV luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của mình. Không chỉ được đẩy mạnh, sinh hoạt chi bộ mà trong đó, trọng tâm là công tác tuyên truyền luôn được đổi mới với sự phong phú, đa dạng về hình thức và nội dung. Với đặc thù chi bộ phần lớn là đảng viên sinh viên – lực lượng thanh niên trẻ, yêu cầu này còn là yếu tố quyết định cho việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. 

PGS.,TS. Phan Thị Thoa trong bài nói chuyện chuyên đề về Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ của Ban CTCT&SV

Đổi mới công tác này được chi ủy luôn đặt ra để có được hiệu quả cao hơn, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sức đề kháng cho mỗi sinh viên trước các vấn đề xã hội. Công tác giáo dục lý tưởng chính trị được chi bộ thực hiện theo xu hướng đa dạng hóa hình thức, phù hợp tâm lý, nguyện vọng của lứa tuổi sinh viên. Chi bộ đã lựa chọn những hình thức, nội dung phù hợp để đưa công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống, trang bị lý luận và tri thức nền tảng cho sinh viên. Các buổi sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ; về Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, về Di chúc của Bác... được thực hiện theo hình thức nói chuyện, trao đổi với có nội dung gần gũi, gắn liền với thực tiễn, hình ảnh sinh động...  đã lôi cuốn, hấp dẫn người nghe. Các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống được tổ chức theo hình thức thi trắc trực tuyến thu hút đông đảo đảng viên tham gia với cách thi đơn giản, thuận tiện. Bên cạnh đó, Chi bộ đã tích cực tham gia tổ chức các hoạt động tìm hiểu lịch sử đảng bộ Học viện Tài chính, truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển Học viện tài chính; Tổ chức các buổi học tập thực tế tại các khu di tích lịch sử (khu di tích Tân Trào, khu di tích K9, khu di tích ATK Thái Nguyên, khu di tích lịch sử Đền Hùng...)  gắn với lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, lớp Bồi dưỡng đảng viên mới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

 TS. Lưu Hữu Đức – Bí thư chi bộ Ban CTCT&SV chủ trì sinh hoạt chi bộ (28/4/2021)

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành trong cả nước vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân ta. Cùng với thành công của đại hội Đảng các cấp, tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

TS. Lưu Hữu Đức – Bí thư chi bộ Ban CTCT&SV hướng dẫn đảng viên chi bộ Ban CTCT&SV hướng dẫn sử dụng mã QR tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu QH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chi bộ Ban CTCT&SV là chi bộ có số lượng đảng viên đông nhất trong Đảng bộ Học viện và chủ yếu là lực lượng sinh viên. Vì vậy, tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong chi bộ sẽ góp phần tích cực vào thành công của cuộc bầu cử trên địa quân Bắc Từ Liêm, trong đó có tổ bầu cử số 6 (thuộc tổ dân phố số 6 và KTX Học viện Tài chính) nói riêng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 nói chung.

Công tác tuyên truyền được chi ủy triển khai bắt đầu từ đầu tháng 1 và cao điểm từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23/5/2021. Ngoài triển khai công tác đăng ký địa điểm bầu cử cho các đảng viên, chi bộ còn đăng tải các bài viết, thông điệp tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và phát động toàn chi bộ tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND” của đăng trên Fanpage của Chi bộ, các nhóm sinh viên CQ55,56,57,58.

Đặc biệt, trong sinh hoạt chi bộ ngày 28/4/2021,trọng tâm của sinh hoạt là việc tuyên truyền, phổ biến về nội dung, ý nghĩa của về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 để mỗi đảng viên trong chi bộ không chỉ nhận thấy đây là vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm vẻ vang của bản thân mà còn tích cực tham gia việc tuyên truyền cho những người khác thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm công dân. Đặc biệt, để kiểm tra việc nắm bắt, thu nhận những kiến thức về bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của các đảng viên, chi bộ đã tổ chức cuộc thi trực tuyến dựa trên phần mềm được xây dựng. Chung cuộc, có 05 sinh viên được trao giải, 01 giải Nhất (sinh viên Nguyễn Thị Mai, lớp CQ58/20.07) và 04 sinh viên được trao giải Nhì (Lê Phương Anh, lớp CQ58/30.06; Phạm Thùy Linh, lớp CQ55/11.07; Lê Ngọc Ánh, lớp CQ55/11.08; Nguyễn Mai Anh, lớp CQ58/22CL.06).

 TS. Lưu Hữu Đức – Bí thư chi bộ Ban CTCT&SV trao giải cho các đảng viên đạt giải Nhất và Nhì cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu QH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bằng sự đổi mới về hình thức, đa dạng về nội dung sinh hoạt, chi bộ ban CTCT&SV đã luôn tạo ra sức hấp dẫn đối với lực lượng tri thức trẻ. Thông qua các nội dung sinh hoạt chi bộ và các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, những đường lối chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước đã được thấm nhuần trong mỗi đảng viên trong chi bộ.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 699

Danh sách liên kết