Tìm
English
Thứ ba, 21/09/2021 - 10:33

Thông báo V/v triển khai Học bổng Honda dành cho sinh viên năm 2021
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021; nhằm khuyến khích, nâng cao tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Công ty Honda Việt Nam triển khai Học bổng Honda (Honda Award) năm 2021 dành cho sinh viên các học viện, trường đại học (theo danh sách đính kèm), cụ thể như sau:
Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 20345

Danh sách liên kết