Tìm
English
Thứ hai, 05/02/2024 - 9:56

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 12/2023 và Kế hoạch công tác tháng 01/2024
Số: 22/TB-HVTC ngày 04 tháng 01 năm 2024

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 12/2023

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2023, cơ bản các đơn vị đã tích cực, chủ động, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của tháng, điển hình như: Hoàn thành công tác tuyển sinh SĐH, tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa đợt 3 năm 2023 theo kế hoạch; hoàn thành công tác tổ chức thi hết học phần/môn học giai đoạn 2, học kỳ I năm học 2023-2024; ký hợp đồng với chuyên gia tư vấn chỉnh sửa báo cáo TĐG các chương trình đào tạo theo kế hoạch; hoàn thành nghiệm thu và thanh toán các nhiệm vụ NCKH năm 2023; tổ chức thành công kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 theo kế hoạch; hoàn thành dự án ĐTXD khối nhà C, D và chính thức đưa vào sử dụng; hoàn thành và công bố 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật của Học viện năm 2023;…. Trên cơ sở đó, cơ bản các chương trình, nhiệm vụ công tác của Học viện quý IV và cả năm 2023 đã được các đơn vị toàn Học viện nỗ lực hoàn thành, với chất lượng và tiến độ đảm bảo (Báo cáo chi tiết kèm theo). 

II. Kế hoạch công tác tháng 01/2024

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác học kỳ II, năm học 2023-2024 và cả năm 2024 ngay từ những ngày đầu, tuần đầu của năm mới; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 01/2024 đã xây dựng, đúng tiến độ với chất lượng cao nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin, truyền thông; nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong mọi mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, toàn diện các quan điểm, chủ trương của Đảng, các chính sách, quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện.
 2. Ban Quản lý đào tạo hoàn thiện Quy chế tuyển sinh, khẩn trương xây dựng  và công bố Đề án tuyển sinh hệ đại học năm 2024; xây dựng kế hoạch phổ biến Đề án và tổ chức tư vấn tuyển sinh năm 2024 đúng quy định và phù hợp.
 3. Ban Quản lý đào tạo phối hợp với các đơn vị sớm hoàn thiện Chương trình đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh với các hệ đào tạo khác.
 4. Ban Quản lý Đào tạo rà soát dữ liệu lập lịch thi đợt 1 Học kỳ II năm học 2023-2024. Bám sát tiến độ, tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2024-2025 các hệ ĐHCQ, LTĐH, ĐHVB2 các khóa.
 5. Khoa Sau đại học hoàn thành đề án tuyển sinh SĐH năm 2024; triển khai thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2024.
 6. Khoa Sau đại học phối hợp với các đơn vị tổ chức khai giảng khóa cao học và NCS trúng tuyển đợt 3 năm 2023. Tổ chức bế giảng và trao bằng cho học viên cao học và NCS đã được công nhận tốt nghiệp trong năm 2023 theo đúng kế hoạch.
 7. Khoa Sau đại học hoàn thành giao đề án tốt nghiệp cho các học viên khóa 31 đợt 03; giao đề tài, chuyên đề tiến sĩ, bộ môn sinh hoạt chuyên môn cho NCS 2022 đợt 3.
 8. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi, nhập điểm thi lại học kỳ 1 năm học 2023-2024 của các hệ; xử lý các tình huống gặp sự cố trong quá trình tổ chức thi TNM.
 9. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng chuẩn bị báo cáo xét điều kiện thực tập, họp Hội đồng xét điều kiện thực tập của sinh viên CQ58 chương trình 1 và sinh viên hệ LTĐH theo kế hoạch.
 10. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng rà soát kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 chuẩn bị phân loại kết quả học tập.
 11. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng phối hợp thực hiện chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo theo góp ý của chuyên gia tư vấn; hoàn thiện và báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục để thực hiện các bước tiếp theo.
 12. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc khảo sát theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch khảo sát nhà tuyển dụng năm 2024.
 13. Ban Công tác chính trị và sinh viên phối hợp với các Khoa quản lý sinh viên và các lớp sinh viên tổ chức đối chiếu điểm học tập (điểm thi lần đầu) và điểm rèn luyện làm cơ sở xét phân loại sinh viên và lớp sinh viên, xét khen thưởng, xét học bổng khuyến khích học tập....
 14. Ban Công tác chính trị và sinh viên xây dựng kế hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2023-2024, chương trình giữa khóa dành cho sinh viên CQ59 và CQ60 đảm bảo tiến độ và phù hợp quy định.
 15. Ban Quản lý khoa học tổng kết, đánh giá công tác phối hợp tổ chức các hội thảo quốc tế, quốc gia năm 2023 và xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo, quốc gia quốc tế năm 2024.
 16. Ban Quản lý khoa học tổ chức tổng kết các hoạt động NCKH sinh viên năm học 2022 - 2023 theo kế hoạch; theo dõi đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2023 - 2024.
 17. Ban Quản lý khoa học khẩn trương hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ tại Học viện trình Giám đốc Học viện quyết định ban hành.
 18. Ban Hợp tác quốc tế hoàn thành các công việc đưa đoàn sinh viên Học viện Tài chính đi trải nghiệm thực tế tại Hàn Quốc vào tháng 2/2024. Tiếp tục kết nối, tìm kiếm một số đối tác quốc tế phù hợp trong khu vực và châu Á, châu Âu, Australia để xây dựng đa dạng thêm các chương trình trao đổi sinh viên hai chiều đi và đến.
 19. Ban Tổ chức cán bộ hoàn thiện các nội dung theo quy định của công tác tuyển dụng viên chức năm 2023.
 20. Ban Tổ chức cán bộ triển khai thực hiện quy trình thủ tục bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đối với viên chức lãnh đạo cấp Bộ môn, Ban, Khoa, Viện theo quy định.
 21. Ban Tổ chức cán bộ bám sát các hướng dẫn của Bộ Tài chính, phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức gặp mặt, chúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn - 2024 và trao quà tới cán bộ hưu trí của Học viện tại Hà Nội và Phúc Yên trên tinh thần tình cảm, đầm ấm, an toàn và hiệu quả.
 22. Ban Tổ chức cán bộ phối hợp các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức Học viện Tài chính năm 2024.
 23. Văn phòng Học viện hướng dẫn các công tác đảm bảo ANTT, PCCC dịp đón Tết Nguyên đán - 2024; phối hợp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chào xuân mới, năm mới 2024.
 24. Ban Tài chính kế toán phối hợp các đơn vị hoàn thành báo cáo kiểm kê tài sản đang sử dụng tại các đơn vị trong toàn Học viện năm 2023. Đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ thanh, quyết toán kinh phí năm 2023 như công tác nghiệm thu các công trình NCKH, hoạt động sửa chữa cơ sở vật chất....
 25. Ban Quản trị thiết bị phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trường Xây dựng định mức sử dụng xe ô tô của Học viện, báo cáo Bộ Tài chính đúng quy định.
 26. Ban Quản trị thiết bị và Đầu tư xây dựng tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để thực hiện Dự án ĐTXD khối nhà hiệu bộ theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ. Hoàn thiện các thủ tục quyết toán các dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2023.
 27. Ban Quản trị thiết bị và Đầu tư xây dựng tích cực hoàn thiện, trình Bộ Tài chính phê duyệt Đề án cho thuê tài sản công của Học viện.
 28. Trung tâm Thông tin phối hợp xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT chuyển đổi số của Học viện giai đoạn 2024 - 2030.
 29. Trạm Y tế tiếp tục chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh, sẵn sàng triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
 30. Các đơn vị phối hợp tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn trong tháng và các hoạt động nổi bật của Học viện.

         Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng thông báo đến các đơn vị được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 756

Danh sách liên kết