Tìm
English
Thứ sáu, 15/03/2024 - 12:14

Thông báo V/v tuyên truyền về sản phẩm cho vay tín chấp đối với sinh viên
Số: 13 /TB-CTCT&SV ngày 14 tháng 03 năm 2024

Thực hiện Công văn số 898/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức tuyên truyền về sản phẩm cho vay tín chấp đối với sinh viên.

Để hỗ trợ sinh viên biết và sử dụng các sản phẩm vay tín chấp được phát triển bởi các tổ chức tín dụng uy tín trong nước, Ban CTCT&SV kính đề nghị các Khoa QLSV giới thiệu đến toàn thể sinh viên các sản phẩm vay tín chấp để sinh viên biết và sử dụng (nếu có nhu cầu), chi tiết các gói tín dụng theo Phụ lục  kèm theo.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 2521
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết