Tìm
English
Thứ hai, 25/03/2024 - 15:18

Thông báo V/v báo giá dịch vụ thẩm định giá lĩnh vực CNTT
Số: 384/CV-HVTC ngày 25 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Quý công ty    

Thực hiện theo quyết định số 2928/QĐ-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt dự án “Chuyển đổi số hướng tới mô hình Học viện thông minh tại Học viện Tài chính”, Học viện Tài chính có nhu cầu lấy báo giá dịch vụ thẩm định giá lĩnh vực CNTT bao gồm: 

STT

Dịch vụ

Số lượng

Đơn vị tính

1

Dịch vụ thẩm định giá đối với chi phí thiết bị của dự án “Chuyển đổi số hướng tới mô hình Học viện thông minh tại Học viện Tài chính”

1

Gói

(Chi tiết các hạng mục cần thẩm định giá trong phụ lục đính kèm)

Học viện Tài chính đề nghị quý Công ty nếu quan tâm đến nội dung kể trên thì gửi báo giá theo nội dung tại phụ lục đính kèm.

Báo giá của công ty gửi về địa chỉ: Phòng 601 Trung tâm Thông tin - Học viện Tài chính, Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội trước ngày 28/3/2024.

          Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Công ty./.

Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 1118

Danh sách liên kết