Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 21/08/2018 - 8:47

Hướng dẫn sinh viên hệ Đại học chính quy khoá 56 năm 2018 nhập học

1. Thông báo v/v Kế hoạch tổ chức đón tiếp nhập học cho sinh viên khoá 56 hệ Đại học chính quy [XEM TẠI ĐÂY]

2. Mã hồ sơ nhập học tại các bàn đón tiếp [XEM TẠI ĐÂY]

3. Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị hồ sơ nhập học [XEM TẠI ĐÂY]

4. Bảng hướng dẫn quy trình nhập học [XEM TẠI ĐÂY]

5. Tra cứu thời gian đến nhập học, bàn đón tiếp sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

6. Chỉ dẫn đường đến Học viện Tài chính [XEM TẠI ĐÂY]

7. Sơ đồ bàn đón tiếp sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

8. Nguyên tắc xếp chuyên ngành [XEM TẠI ĐÂY]

9. Chỉ tiêu phân bổ dự kiến cho từng chuyên ngành hệ Đại học chính quy khóa 56 năm 2018 [XEM TẠI ĐÂY]

10. Thống kê phổ điểm lũy kế theo 2 phương thức tuyển sinh hệ Đại học chính quy khóa 56 năm 2018 [XEM TẠI ĐÂY]

11. Phiếu đăng ký chuyên ngành

- Phiếu đăng ký chuyên ngành ngành Tài chính - Ngân hàng [XEM TẠI ĐÂY]

- Phiếu đăng ký chuyên ngành ngành Kế toán [XEM TẠI ĐÂY]

- Phiếu đăng ký chuyên ngành ngành Quản trị kinh doanh [XEM TẠI ĐÂY]

- Phiếu đăng ký chuyên ngành ngành Hệ thống thông tin quản lý [XEM TẠI ĐÂY]

- Phiếu đăng ký chuyên ngành ngành Ngôn ngữ Anh [XEM TẠI ĐÂY]

- Phiếu đăng ký chuyên ngành ngành Kinh tế [XEM TẠI ĐÂY]

12. Quy chế nội trú [XEM TẠI ĐÂY]

13. Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, tín dụng sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

14. Thông tin về học cùng lúc 2 chương trình [XEM TẠI ĐÂY]

15. Sơ đồ về hội trường của Học viện Tài chính tại Đức Thắng [XEM TẠI ĐÂY]

16. Các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (01 -> 07) [XEM TẠI ĐÂY]

17. Lịch thi tuyển sinh chương trình chất lượng cao hệ Đại học chính quy khóa 56 - Năm 2018 [XEM TẠI ĐÂY]

18. Mẫu giấy báo nhập học xét tuyển hệ Đại học chính quy khóa 56 năm 2018 [XEM TẠI ĐÂY]

19. Thông báo về việc thu bảo hiểm y tế sinh viên CQ56 [XEM TẠI ĐÂY]

20. Dự kiến thời gian thông báo lịch học chính thức, khám sức khỏe, thi chất lượng cao, khai giảng,...  [XEM TẠI ĐÂY]

----------------------------------------------------------------------------------

* Các thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật

Số lần đọc: 22009

Danh sách liên kết