Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 07/08/2018 - 15:39

Hướng dẫn sinh viên hệ Đại học chính quy khoá 56 năm 2018 nhập học

1. Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị hồ sơ nhập học [XEM TẠI ĐÂY]

2. Bảng hướng dẫn quy trình nhập học [XEM TẠI ĐÂY]

3. Tra cứu thời gian đến nhập học, bàn đón tiếp sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

4. Chỉ dẫn đường đến Học viện Tài chính [XEM TẠI ĐÂY]

5. Sơ đồ bàn đón tiếp sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

6. Xếp chuyên ngành [XEM TẠI ĐÂY]

7. Quy chế nội trú [XEM TẠI ĐÂY]

8. Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, tín dụng sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

9. Thông tin về học cùng lúc 2 chương trình [XEM TẠI ĐÂY]

10. Sơ đồ về hội trường của Học viện Tài chính tại Đức Thắng [XEM TẠI ĐÂY]

11. Các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (01 -> 07) [XEM TẠI ĐÂY]

----------------------------------------------------------------------------------

* Các thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật

Số lần đọc: 6039
Các bài đã đăng