Tìm
English
Báo chí, truyền hình đưa tin về thành công của HT quốc gia “Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025” (31/10/2021 | 14:23)
Hội thảo quốc gia: “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển kinh tế trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 đã tổ chức thành công vào sáng 27/10, tại điểm cầu Hội trường A1, số 58, Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội do Học viện Tài chính tổ chức trên nền tảng trực tuyến, kết nối với hàng trăm các nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài Học viện. Hội thảo trân trọng nhận được sự quan tâm đưa tin của nhiều trang tin điện tử, truyền hình trong nước.
Xem tiếp

Danh sách liên kết