Tìm
English
Thứ ba, 10/09/2019 - 8:0

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đào Thị Hương
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đào Thị Hương về đề tài: "Quản lý tài sản công các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 865/QĐ-HVTC ngày 01/08/2019

Thời gian: 15h ngày 18/09/2019.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 5591

Danh sách liên kết