Tìm
English
Thứ tư, 08/07/2020 - 8:28

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Lê Thị Thuý
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Thị Thuý về đề tài: "Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 565/QĐ-HVTC ngày 10/06/2020

Thời gian: 15h ngày 22/07/2020.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 6652

Danh sách liên kết