Tìm
English
Thứ năm, 13/08/2020 - 14:17

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện của NCS Lại Phương Thảo
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lại Phương Thảo về đề tài: "Hoàn thiện quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do kiểm toán nhà nước thực hiện".

Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 731/QĐ-HVTC ngày 21/07/2020

Thời gian: 9h ngày 26/08/2020.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự./.

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 10071

Danh sách liên kết